Stypendia dla doktorantów

Wsparcie młodych naukowców nastąpi poprzez przyznanie stypendiów naukowych na okres dwóch semestrów dla 10 doktorantów: 6 kobiet i 4 mężczyzn.
Główne kryteria rekrutacji doktorantów celem przyznania stypendium i udziału w szkoleniach:

  1. zgodności kierunku prac badawczych z kierunkami uznanymi a szczególnie istotnie z perspektywy Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego,
  2. aplikacyjny charakter badań prowadzonych w odpowiedzi na konkretny problem technologiczny zgłoszony przez przedsiębiorstwo,
  3. prawdopodobieństwo obrony pracy doktorskiej w czasie trwania projektu

Terminy rekrutacji: 15-24 października 2010 r.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej do Biura Projektu w dniach od 18 do 22 oraz 25 października w godzinach 900 - 1500 (ul. Dąbrowskiego 69, pokój 143).

Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej dostępny w burze projektu.
 

ZałącznikWielkość
Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej.doc139 KB
© 2010. Drupal theme by Kiwi Themes.