Staze

Miesięczne staże dla 15 pracowników (9 kobiet i 6 mężczyzn) naukowo-dydaktycznych Politechniki Częstochowskiej w przedsiębiorstwach z terenu województwa śląskiego zostaną ukierunkowane na poznanie potrzeb i problemów firm oraz zapoznanie naukowca z realną praktyką gospodarczą. Skierowany do odbycia stażu pracownik nie będzie wykonywał pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa, a jedynie będzie gromadził materiały niezbędne do prowadzenia pracy naukowej, której wyniki mogą w przyszłości znaleźć praktyczne zastosowanie w gospodarce. Stażysta będzie wspierany merytorycznie przez opiekuna z ramienia przedsiębiorstwa.

W praktycznych stażach w przedsiębiorstwach wezmą udział pracownicy naukowo-dydaktyczni oddelegowani przez Dziekanów po weryfikacji zgodności prowadzonych badań z profilem działalności gospodarczej.

© 2010. Drupal theme by Kiwi Themes.