Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny jest odpowiedzą na potrzeby przełamywania barier świadomościowych kadry zarządzającej w zakresie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Skierowany jest do kadry zarządzającej (1 grupa: 16 osób): Rektor, Prorektorzy, Dziekani, kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej.

© 2010. Drupal theme by Kiwi Themes.