Szkolenie – spin-off/spin-out

Szkolenia dla 10 doktorantów którym przyznano stypendia naukowe odbędą się w formie 3 modułów: seminarium, warsztaty i wizyty studyjne.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z możliwościami i zasadami wykorzystania prac badawczych w praktyce gospodarczej. Ponadto założeniem szkolenia jest wzrost świadomości młodych badaczy dotyczącej roli i znaczenia badao naukowych w rozwoju innowacji we współpracy sektora przemysłu ze sferą nauki.
Moduł I - Seminarium: Nauka w biznesie – dobre praktyki i wzorce
Moduł II - Warsztaty
Zakres tematyczny: ochrona prawna własności intelektualnej, umowy i realizacja kontraktów, przekształcenie wiedzy i technologii w produkt rynkowy, charakter i cechy rynku transferu technologii, ocena zagrożeo i szans powodzenia komercjalizacji wyników prac badawczych, metody oceny wartości ekonomicznej technologii, działalnośd typu spin-off/spin-out.
Moduł III - Wizyty studyjne w ośrodkach transferu technologii
Jedna wizyta dla grupy 10 doktorantów w zagranicznym ośrodku innowacyjnym (centrum lub park transferu technologii) połączona ze szkoleniem warsztatowym na miejscu.

© 2010. Drupal theme by Kiwi Themes.