O projekcie

Tytuł Projektu: Politechnika Częstochowska otwarta dla innowacyjnej gospodarki regionu
Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji: 01.10.2010 – 31.10.2010

 

Cel projektu

 

Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego poprzez zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie współpracy Politechniki Częstochowskiej z sektorem przedsiębiorstw.
 

Działania

 

  1. wsparcie finansowe 10 doktorantów (6 kobiet i 4 mężczyzn) Politechniki Częstochowskiej prowadzących badania istotne z perspektywy wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego
  2. dostosowanie tematyki prac naukowych prowadzonych w Politechnice Częstochowskiej do praktycznych problemów i potrzeb przedsiębiorstw
  3. podniesienie wiedzy 6 doktorantek i 4 doktorantów w zakresie tworzenia działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out
  4. promocja idei przedsiębiorczości akademickiej poprzez przełamywanie barier świadomościowych wśród kadry zarządzającej Politechniki Częstochowskiej w zakresie wagi współpracy z sektorem przemysłu i wytyczania strategicznych kierunków badao zgodnie z potrzebami gospodarki.

 

Grupa docelowa

 

  1. Politechnika Częstochowska (panel dyskusyjny – przełamywanie barier)
  2. pracownicy naukowo-dydaktyczni (staże – 15 osób: 9 kobiet i 6 mężczyzn)
  3. doktoranci (stypendia i szkolenia – 10 osób: 6 kobiet i 4 mężczyzn)
  4. pracownicy naukowo-dydaktyczni z kadry zarządzającej Politechniki Częstochowskiej (panel dyskusyjny - 16 osób)

 

© 2010. Drupal theme by Kiwi Themes.